İlçe Yönetimi Tarihinden

Bu bilgiler Adnan Mahiroğulları'nın Dünden Bugüne Zara adlı eserinden alınmıştır.

Belediye Başkanları

Zara'da belediye teşkilatı 1871'de kurulmuş. O zamandan beri gorev yapmış başkanlar:

 1. 1871-1890 Ahmet Ağalarin Ahmet Efendi (ailenin şimdiki soyadi "Kurt")
 2. 1890-1901 Vahit Ağa
 3. 1901-1908 Hacı Abdurrahman Efendi (ailenin şimdiki soyadi "Gürdal")
 4. 1908-1910 Müftülerin Hakkı Efendi ("Turhan")
 5. 1910-1918 Ahmet Ağaların Ali Efendi ("Kurt")
 6. 1918-1920 Emekli yüzbaşı Recep Efendi ("Dinçer")
 7. 1920-1922 Müftülerin Hakkı Efendi
 8. 1922-1925 Turan Efendi ("Özturan")
 9. 1925-1934 Nail Efendi ("Türkistan")
 10. 1934-1936 Darendeli Hacı Sabit Özcan
 11. 1936-1939 Mehmet Gökkus
 12. 1944-1946 Memduh Turhan
 13. 1946-1960 Faik Özturan
 14. 1963-1966 Elvan Aydınalp
 15. 1966-1973 Cemal Önder
 16. 1973-1977 Cemalettin Gönülal
 17. 1977-1980 Cemal Muslu
 18. 1980-1984 Mehmet Vatansever
 19. 1984-1999 Aydın Kurt
 20. 1999-... Galip Ergüt

1304 (1888) tarihli salnameden:

Kaymakam: Rıza Bey
Naib: İsmail Rasim Efendi

İdare Meclisi:

Reis: Kaymakam Bey
Murahhas vekili: Masis Efendi
Aza: Naib İsmail Rasim Efendi
Aza: Müftü Kutbeddin Efendi
Aza: Mal Müdürü Nuri Efendi
Aza: Ruşenzade Hasan Efendi
Aza: Pazarcıklı Aziz Ağa
Aza: Yorgi Ağa

Muhacir Komisyonu:

Reis: Mustafa Efendi
Aza: Halil Ağa
Aza: Mehmed Ağa
Aza: Ali Ağa
Aza: Mustafa Efendi

Maarif Meclisi:

Reis: Hacı Mehmet Efendi
Aza: Mehmet Efendi
Aza: İ. Hakkı Efendi

Mekteb-i Rüşdiye:

Muallimi: Abdullah Efendi
Bevvap: İsmail Ağa
Yekun talebe: 55

Ticaret ve Ziraat Meclisi:

Reis: David Ağa
Aza: Mustafa Ağa
Aza: Gökyokuşlardan Şeyh Hüseyin Efendi

Meclis-i Belediye

Reis: Gab... Ağa [yazi okunamamış]
Aza: Mehmet Ağa
Aza: Sirop Ağa
Aza: Kasim Ağa
Katip: Muhyettin Efendi
Müfettiş: İbrahim Çavuş

Menafi Komisyonu

Reis: Müftü Efendi
Aza: Aziz Ağa
Aza: Kirkor Ağa
Aza: Hasan Efendi
Katip: Sandık emini Musa Efendi

1308 (1890) tarihli salnameden:

Kaymakam: Rüşdü Efendi
Naib: Mehmet Efendi

İdare Meclisi:

Reis: Kaymakam Bey
Aza: Naib Mehmet Efendi
Aza: Müftü Kutbeddin Efendi
Aza: Mal Müdürü A. Rıfat Efendi
Aza: Tahrirat Katibi Ferhat Efendi Murahhas vekili: Narsis Efendi
Aza: Nuri Efendi (Mahir Paşanın babası)
Aza: Yorgi Ağa
Aza: Halil Ağa

Mahkeme-i Bidayet

Reis: Naib Efendi
Aza: Agop Ağa
Aza: Mülazım Mustafa Ağa
Aza: Mükevalat muh. Hafız Efendi
Başkatip: H. Mehmet Efendi
Katib-i Sani: Avni Efendi
Müstantik muavini: Mehmet Efendi
Şerriye Katibi: Hakkı Efendi
Mübaşir: Yusuf ve Hasan

Meclis-i Belediye

Reis: Vahit Ağa (Tufan Beyin babası)
Aza: Hamid Ağa
Katip: Muhyiddin Efendi
Kolcu: İbrahim Çavuş

Bu salnameye göre kazada şunlar bulunmaktaymış:

860 hane
96 dükkan
1 hamam
2 han
3 fırın
2 cami
5 mescid
1 kilise
2 medrese
1 mekteb-i rüşdiye
2 İslam mektebi
2 gayri müslim mektebi
1 telgrafhane
1 hükümet konağı

1321 (1905) tarihli salnameden:

Kaymakam: Osman Bey
Naib: Faik Efendi

İdare Meclisi:

Reis: Kaymakam Bey
Aza: Naib Faik Efendi
Aza: Müftü M. Sadeddin Efendi (Müftülerden)
Aza: Mal Müdürü Abdürrahim Efendi
Aza: Tahrirat Katibi Mehmet Efendi
Aza: Mazlum Efendi
Aza: Mustafa Ağa
Aza: Banduk Efendi
Aza: Setrak Efendi

Mahkeme-i Bidayet

Reis: Naib Efendi
Aza: Mehmet Efendi
Aza: Kirkor Efendi
Başkatip: Halil Efendi
Katib-i Sani: Ömer Efendi
Müstantik muavini: Osman Efendi
Mukavelat muharriri: Ahmet Efendi

Polis Dairesi:

Komiser: Zeki Efendi
Merkez polisi: M. Veli Efendi
Merkez polisi: Mıgırdıç Efendi
Karacaviran polisi: Mehmet Sami Efendi
Hamidabat polisi: Hamdi Efendi
Abaş polisi: Osman Efendi

Meclis-i Belediye

Reis: Abdurrahman Ağa (Gürdal)
Aza: Musa Efendi
Aza: Mehmet Efendi
Aza: Kaspar Ağa
Aza: Sirop Ağa
Katip: İbrahim Ethem Efendi

Banka Şubesi:

Reis: Hakkı Efendi
Muhasebe katibi: Muhittin Efendi
Muhasebe katibi refiki: Ö. Nazmi Efendi
Aza: Hacı Halil Ağa
Aza: Sirop Ağa
Aza: Serkis Ağa

Mal ve Vergi Dairesi:

Muavin: Hüseyin Efendi
Sandık emini: Galip Efendi